Aktuality

S účinností od 1. července 2015 se novým předsedou jednatelů stal RNDr. Jan Valenta. Dosavadní předseda jednatelů, Ing. Miloslav Zaur, rezignoval na svou funkci k datu 30. června a odchází po téměř 35 letech v plynárenství do důchodu. Společnost RWE GasNet, s.r.o. je tedy od 1. července 2015 řízena RNDr. Janem Valentou a Thomasem Merkerem.

Více

Elektronické formuláře

Distribuce plynu online je bezplatnou aplikací, prostřednictvím které můžete snadno a z pohodlí domova komunikovat s provozovatelem distribuční soustavy.

Více

Online servis PDS

Webová aplikace, která umožňuje zákazníkům přístup k datům odběrných míst, pro která mají s PDS uzavřenou smlouvu o distribuci, přístup k fakturačním datům těchto odběrných míst, zadávání samoodečtů, podávání žádostí a reklamací.

Více

  • Odběrový stupeň: RWE GasNet – Základní
  • Pohotovost plyn - 1239
  • e-mail: info@rwe.cz
  • Nonstop zákaznická linka: 840 11 33 55
nahoru